ปภ.อุบลฯ ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้งกว่า 11 อำเภอ

ปภ.อุบลฯ ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้งกว่า 11 อำเภอ

อุบลราชธานี-สถานการณ์ภัยแล้งจ.อุบลฯ ขยายวงครอบคลุมกว่า 11 อำเภอ พื้นที่เกษตรกว่า 2 แสนไร่ ขาดแคลนน้ำ ด้าน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานีประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง ขณะที่แหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มแห้งขอด

นายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรงแล้ว 11 อำเภอ 74 ตำบล 714 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 30,577 ครอบครัว พืชไร่ พืชสวน และนาข้าวขาดน้ำกว่า 2.1 แสนไร่

พื้นที่ประสบภัยรุนแรงที่สุดคือ อ.โพธิ์ไทร มีพื้นที่เสียหายกว่า 63,000 ไร่ หนองน้ำ ลำห้วยแห้งสนิท 16 แห่ง จึงเสนอให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้ง ส่วนความช่วยเหลือเฉพาะหน้าได้ส่งรถบรรทุกน้ำกินน้ำใช้ออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งแล้ว

ส่วนกรณีที่มีพายุเคลื่อนตัวจากเวียดนามเข้าสู่ไทย ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี มีฝนเพียงเล็กน้อย และมีอากาศเย็น

ภาพ , ข่าว : ASTV