เชิญร่วมงาน ถนนเด็กเดินจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 6 วันที่ 17 พ.ย.นี้

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน จัดโครงการถนนเด็กเดินจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 6 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 – 2558 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลหลักเมือง

โดยมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เทศบาลนครอุบลราชธานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

สำหรับกิจกรรมนั้นจะมีบูธจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมจัดโซนนิทรรศการความรู้ โซนศิลปะ โซนภูมิปัญญา โซนสุขภาพ โซนกีฬา โซนการละเล่น โซนอาชีพ โซนบริการ โซนอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากโรงเรียนและกลุ่มเยาวชนต่างๆ

ภาพ : http://www.thaihealth.or.th/files/u1308/232323.jpg