พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม 17-18 พ.ย.55

พระครูนิโครธ ธรรมภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน จำนวน 1 ไตร ให้พลเอกเสถียร เพิ่มทองอินทร์ เพื่ออัญเชิญไปทอดถวายยังที่ประชุมสงฆ์ ณ วัดป่าไทรงาม เลขที่ 395 หมู่ที่ 35 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. คณะกฐินสมทบจากสถานที่ต่างๆ รวมกันที่ศาลาการเปรียญวัดป่าไทรงาม ช่วงเย็น พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพและถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ สำหรับผู้ร่วมพิธีที่เป็นข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว ประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

 

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ
สปข.2 รายงาน

ภาพ : http://www.rb-update.com/wp-content/uploads/2012/10/n201_%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99_450.jpg