สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 29 ยื่นเรื่องขอเลื่อนการประชุม อ.ก.ค.ศ.

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 29 ยื่นเรื่องขอเลื่อนการประชุม อ.ก.ค.ศ.

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ถนนเลี่ยงเมือง ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลฯมีนายไพฑูรย์ ขันแก้ว นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ,นายศักดิ์สิทธ์ ทวยทน นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี,นายจักรทิพย์ กีฬา ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และนายวีระพันธ์ ศรีธัญญรัตน์ ประธานชมรมรองผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้ายื่นหนังสื่อถึงนายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยมีนายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รอง ผอ.สพม.29 เป็นตัวแทนมารับหนังสือ ตามที่มีการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา( อ.ก.ค.ศ.) ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง และนายจักรทิพย์ กีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 9 พ.ย.55 แต่ยังไม่ได้ประกาศรับรองจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ก.ค.ศ. )เพื่อให้ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา( อ.ก.ค.ศ.) ซึ่ง อ.ก.ค.ศ กำหนดประชุมในวันที่ 15 พ.ย. ซึ่งทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนและเครือข่ายจึงเห็นสมควรขอให้เลื่อนการประชุม อ.ก.ค.ศ.จนกว่าจะมีการรับรองผล

นายศักดิ์สิทธ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา จ.อุบลฯ เปิดเผยว่า เนื่องจากในวันที่ 15 พ.ย. ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.มีวาระการโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียน แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร,โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ,โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา,โรงเรียนตาลสุมพัฒนา และโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ซึ่งในการพิจารณานั้นทางสมาคมเห็นว่าทาง อ.ก.ค.ศ.ควรจะต้องเลื่อนการพิจารณาวาระดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อรอตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนกรณีวาระอื่น ๆ ก็สามารถดำเนินการประชุมได้ตามปกติ

ด้านนายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รอง ผอ.สพม.29 เป็นตัวแทนมารับหนังสือจากสมาคมเพื่อนำเสนอต่อนายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และนายวีระพล เวชพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา( อ.ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

ภาพ , ข่าว  :  77NATION