กินสบายใจ ตอน 9

เทป 9 กินสบายใจ ไปกับสามชัยไก่ย่าง คุณบ๊วย เต็มสินี ฤทธิชัย นำทีมลุยแปลงผักเกษตรไร้สาร กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านพ่อปิยะทัศน์ ทัศนิยม ชมแปลง ลุยทุ่งเข้าที่ ได้เมนูกินสบายใจ แบบใสๆ สไตล์สามชัย “ตำส้มบักหุ่ง” คะ

กินสบายใจไปที่ ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

พิธีกร : โชคชัย ศิลารักษ์, กรรณิการ์ เตชเกียริตรัตน์

ผลิตรายการโดย สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี