แล้งลุกลามหนัก! แม่น้ำชีอุบลฯแห้งเดินข้ามได้

แล้งลุกลามหนัก! แม่น้ำชีแห้งเดินข้ามได้

อุบลราชธานี – ภัยแล้งระบาดไปหลายอำเภอ โดยที่ อ.เขื่องใน แม่น้ำชีช่วงตำบลท่าไหแห้งขอด สันดอนทรายโผล่ บางช่วงสามารถเดินข้ามแม่น้ำได้ ส่วนช่างต้องเร่งซ่อมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดเพื่อจ่ายน้ำช่วยข้าวที่ท้องแก่ไม่ให้เฉาตาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้ำชีที่ตำบลท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เริ่มลดระดับลงอย่างมากจนเห็นผืนทรายใต้ท้องน้ำ และบางจุดสันดอนโผล่ใช้เป็นทางเดินข้ามแม่น้ำได้

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกล่าวว่า ระดับน้ำในแม่น้ำชีที่ลดลงอย่างมากครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรสองฝั่งแม่น้ำชีซึ่งต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำชีกว่า 6.3 หมื่นไร่ เกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูแล้งควรปลูกพืชอายุสั้นและกินน้ำน้อย เพื่อลดผลกระทบจากผลผลิตขาดน้ำเลี้ยงลำต้นในช่วงนี้ด้วย

ขณะเดียวกัน ช่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ต้องเร่งซ่อมเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว ซึ่งใช้สูบน้ำจากลำน้ำเซบกขึ้นไปเลี้ยงต้นข้าวในพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ที่ชำรุดเพราะใช้การมานานเกือบ 10 ปี

เจ้าหน้าที่ส่งน้ำของ อบต.ระบุว่า ขณะนี้ต้นข้าวในพื้นที่ตำบลหนองบ่ออยู่ในช่วงท้องแก่ใกล้เก็บเกี่ยว และเครื่องสูบน้ำเกิดชำรุดไม่สามารถส่งน้ำเลี้ยงต้นข้าวได้ร่วมสัปดาห์ ทำให้ต้นข้าวทั้งหมดเริ่มขาดแคลนน้ำอย่างหนัก และยังอาจส่งผลกระทบต่อพืชไร่เสียหายจากภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้

ข่าว , ภาพ :  ASTV