จ.อุบลฯ จัดงานสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง ผู้สร้างเมืองคนแรก

จ.อุบลฯ จัดงานสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง ผู้สร้างเมืองคนแรก

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี ดร.กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยชาว จ.อุบลราชธานีในทุกภาคส่วน ร่วมจัดงานสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ หรือ เจ้าคำผง ผู้สร้างเมืองอุบลราชธานี พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ หรือเจ้าคำผง เป็นบุตรของเจ้าพระตา และนางบุศดี โดยวันนี้ได้มีการประกอบพิธีไหว้พระเจ้าองค์หลวง และได้อัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง อัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณจากวัดหลวงมายังอนุสาวรีย์เจ้าคำผง ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ทำพิธีเปลี่ยนผ้าแพร และสักการะ วางขันหมากเบ็ง กล่าวสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง การแสดงศิลปะพื้นบ้านนิทรรศการประวัติความเป็นมา

นอกจากนี้ ชาว จ.ยโสธรและอำนาจเจริญ ได้เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย เนื่องจากเดิมเคยเป็นอำเภอของ จ.อุบลราชธานี

ข่าว : ASTV

ภาพ :  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=305506312897413&set=a.305505972897447.71983.100003141395821&type=1&theater