อบจ.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 84 พรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมบรมราชินีนาถ และ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกฎราชกุมาร

วันนี้ (9 พ.ย.55) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเดช แสวงสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายยุทธพล พันธุ์เพ็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 84 พรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมบรมราชินีนาถ และ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกฎราชกุมาร ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) โดยมี ดร.อุษณากร อมาตยกุล ประธานมูลนิธิราชประชาสงเคราะห์ ไทย – กัมพูชา ผู้แทนองคมนตรีเป็นประธาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 84 พรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมบรมราชินีนาถ และ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกฎราชกุมาร สำหรับต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้ ได้แก่ ต้นซากุระ ต้นยางนา ต้นอินทนิลน้ำ ต้นตะเคียนทอง จำนวน 229 ต้น I โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชาวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนมาก

ภาพ : http://www.rd1677.com/backoffice/PicUpdate/40193.jpg