ศูนย์วิจัยข้าวอุบลฯพบข้าวพันธุ์ใหม่ลดน้ำตาลในเลือด

พบข้าวพันธุ์ใหม่ลดน้ำตาลในเลือดได้

นายพูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า นักวิจัยได้นำพันธุ์ข้าวเจ้าผสมข้ามสายพันธุ์ และพบว่าข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการวิจัย มีคุณสมบัติให้น้ำตาลในร่างกายน้อยกว่าข้าวสายพันธุ์เดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะเมื่อรับประทานข้าวพันธุ์ดังกล่าวทำให้น้ำตาลในเลือดไม่สูงมาก และข้าวสายพันธุ์นี้ยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการต้องรอการรับรองผลด้านการวิจัยก่อน

นอกจากนี้ ผลการวิจัยข้าวหอมมะลิแดงที่มีการปลูกในบางพื้นที่ของภาคอีสาน ยังพบอีกว่ามีสารแอนโทไซยานิน และวิตามินอี ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งในตัวผู้ที่รับประทานข้าวชนิดนี้เข้าไป แต่ปัจจุบันยังมีพื้นที่ปลูกข้าวชนิดนี้น้อย เนื่องจากผู้ปลูกและผู้รับประทานข้าวไม่ทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าวชนิดนี้

ล่าสุดศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานี จะได้ทำการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันมากขึ้น เพื่อใช้แก้ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว สำหรับศูนย์วิจัยข้าวแห่งนี้มีผลงานวิจัยดีเด่นในอดีตคือการค้นพบพันธุ์ข้าวทนต่อโรคไหม้คอรวงข้าว ซึ่งเมื่อเกิดการระบาดแต่ละครั้งทำให้นาข้าวเสียหายหมดทั้งแปลงนอกจากนี้ ยังค้นพบพันธุ์ข้าวทนต่อความแห้งแล้ง และทนต่อการถูกน้ำท่วมเป็นเวลานาน ล่าสุดก็ได้มาค้นพบพันธุ์ข้าวที่ให้น้ำตาลในเลือดน้อย เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถบริโภคข้าวได้ดีขึ้น

ข่าว :  NNA

ภาพ :  http://ubn.brrd.in.th/km/images/stories/ubn.JPG