บุญทรงสั่งเร่งดำเนินคดีโรงสีที่อุบลฯลักลอบนำข้าวไปขายกว่า 1,500 ตัน

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ สั่งเพิ่มความเข้มงวดในโครงการรับจำนำข้าว พร้อมสั่งการเร่งดำเนินคดีกับโรงสีไตรหิรัญ หลังพบลักลอบนำข้าวไปขายกว่า 1,500 ตัน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. ว่า ที่ประชุมมีมติเพิ่มมาตรการกำกับดูแลโครงการรับจำนำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการกำกับดูแลผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว หรือ เซอร์เวเยอร์ หากทำงานไม่เรียบร้อยและไม่เคร่งครัดในการตรวจสอบ จะขึ้นบัญชีดำและพักใบอนุญาต 3-6 เดือน และหากพบว่ามีเจตนาในการกระทำผิดจะยึดใบอนุญาตในทันที นอกจากนี้ในที่ประชุมมีมติเพิ่มอำนาจให้กับพาณิชย์จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง เร่งประสานกระทรวงการคลังพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ประจำเพิ่มอีกจุดละ 2 นาย

นายบุญทรง กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้มีการใช้เม็ดเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้มีข้าวที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 1.4 ล้านตัน นอกจากนี้ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว มีมติสั่งสีแปรข้าวที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 1.5 ล้านตัน และให้เร่งดำเนินคดีกับโรงสีไตรหิรัญ จังหวัดอุบลราชธานี หลังพบมีการลักลอบนำข้าวไปขายกว่า 1,500 ตัน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง
Rewriter : รัชฎา ตรงดี / สวท. รัชฎา ตรงดี / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th