รองปลัดฯ อบจ.อุบลฯ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บัว อุบลราชธานี

(7 พ.ย.55) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยุทธพล พันธุ์เพ็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายณรงค์ ณ อุบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ว่าที่ร้อยตรี พิเชษฐา ผาลิพัฒน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการสังกัดกองช่าง ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย พล.ต.ต.ธีรยุทธ ธรรมสาโรจน์ พ.ต.อ.วรพล อินทะเส นายอภิกฤษ บัวขาว ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี ณ อุทยานบึงบัวฯ บ้านหนองช้าง ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

คณะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา วัฒนธรรมแห่งศรัทธา ณ อุทยานบึงบัวฯ บ้านหนองช้าง ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยได้เดินตรวจดูทัศนียภาพ และองค์ประกอบด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำการก่อสร้างว่าเหมาะสมหรือไม่ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาอนุมัติการย้ายสถานที่ก่อสร้างมา ณ บริเวณดังกล่าว

จากนั้นได้พาคณะเดินทางไปเยี่ยมชมเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาในช่วงที่ผ่านมา ที่วัดพระธาตุหนองบัว และที่วัดไชยมงคล ก่อนพาไปเยี่ยมชมเทียนพรรษาจำลอง ขนาดใหญ่ ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ทางคณะอนุกรรรมการฯ มีความเห็นอยากให้จังหวัดอุบลราชธานีได้มีพิพิธภัณฑ์เทียน เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ : http://4.bp.blogspot.com/-0U0wXZ1w5vU/TdOsWtJAv3I/AAAAAAAAADM/uPaSjnIl6pA/s1600/Picture5.jpg