สสจ.อุบลฯ จัดตั้งกองกฐิน “ มหากฐินสามัคคี 84,000 กอง สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี”

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เนื่องในปี 2555 เป็นปีมหามงคล พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งตรัสรู้และมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ 60 พรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และครอบครัว ญาติมิตร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้พร้อมใจกันตั้งกองกฐิน “ มหากฐินสาธารณสุขสามัคคี ” ขึ้น เพื่อรวบรวมปัจจัยร่วมสมทบทุนในการก่อสร้าง“ พระพุทธศรีสัตตนาคา อริยะวิสุทธาธิบดี ศรีโลกนาถ(พระเจ้าใหญ่สามภพ) ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สูงจากฐานพื้นถึงยอดเกศ 36 เมตร ฐานกว้าง 42 เมตร เฉพาะองค์พระหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 16 เมตร มีเจดีย์รายรอบจำนวน 9 ยอด และเพื่อเป็นพุทธานุสรณ์สืบทอดพระศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นสิ่งสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนให้รำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจะนำไปทอดถวาย ณ วัดมงคลโกวิทาราม ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 11 เวลา 09.49 น. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อานิสงค์แห่งกุศลผลบุญที่ทานได้กระทำดีในครั้งนี้ จงคุ้มครองรักษาและส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง สำเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการเทอญ

รสสุคนธ์ มณฑา ข่าว/ส่งข่าว