อบจ.อุบลฯ ส่งมอบ รถพยาบาลกู้ชีพ 1669

อบจ.อุบลฯ ส่งมอบรถพยาบาลกู้ชีพ 1669 จำนวน 1 คัน ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (7 พ.ย.55) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบรถพยาบาลกู้ชีพ 1669 จำนวน 1 คัน ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศักดิ์ศรี ช่วยลักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ร่วมทำการรับมอบในครั้งนี้

จากนโยบายหลักของ นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ ได้เร่งดำเนินการในส่วนของ รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน EMS 1669 ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดอุบลฯ เป็นตำบลละ 2 คัน ทั้งนี้เพื่อความเป็นประโยชน์ในการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและสอดคล้องกับจำนวนประชาชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดอุบลฯ ตามนโยบายแก้เจ็บ ของนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ในส่วนขับเคลื่อนดูแลรับผิดชอบโดย กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีนางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตพร้อมเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากโครงการพาหมอมาคำคีงแล้ว ยังมีโครงการพาคนรักกลับบ้าน ซึ่งรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน EMS 1669 จะคอยดูแลโดยการนำผู้ป่วยส่งคืนญาติพี่น้องที่รออยู่ที่บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด