ขอเชิญร่วมงานสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง และวันรำลึกแห่งความดี ชาวอุบลฯ 9-11 พ.ย.นี้

ขอเชิญร่วมงานสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และวันรำลึกแห่งความดี ชาวอุบลราชธานี 9-11 พฤศจิกายนนี้

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2555 และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2555 ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และอนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของ
ผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานีและเสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึง พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายนนี้ บริเวณทุ่งศรีเมืองจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการบอกเล่าเก้าสิบเรื่องเมืองอุบลฯ เป็นส่วนที่บอกประวัติความเป็นมา และยังมีภาคเก่าเล่าขานตำนานเมืองอุบลฯ อนุสาวรีย์แห่งความดี และการแสดงสาธิตภูมิปัญญาอุบลราชธานี ส่วนเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายนที่วัดหลวงจะมีการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ คือพิธีไหว้พระเข้าองค์หลวงและอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง จากนั้นจะมีการเคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณจากวัดหลวงมายังบริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ โดยขบวนเหล่านี้ เป็นขบวนผู้สืบเชื้อสายของเจ้าคำผงซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง และนับเป็นพิธีที่หาชมยาก
นายวันชัย สุทธิวรชัย ยังกล่าวถึงการจัดงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี 11 พฤศจิกายน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00น. ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองอุบลราชธานีหรืออาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลังเก่า ซึ่งจะได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาจาก ทุกภาคส่วน และผู้แทนชาวต่างประเทศ เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานีที่ได้ช่วยเหลือทหารผ่านศึกในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2555 และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2555 โดยพร้อมเพรียงกัน

ดูเพิ่มเติมที่ http://guideubon.com/news/view.php?t=15&s_id=33&d_id=33
เฉลิมชัย / ปชส.อบ. /081-8530025

ภาพ : http://www.guideubon.com/web/download/file.php?id=119526