ฉลอง 45 ปี สมาคมสื่อฯ จัดคอนเสิร์ต“หงา-ธานินท์”

ฉลอง 45 ปี สมาคมสื่อฯ จัดคอนเสิร์ต“หงา-ธานินท์” หวังระดมทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล และสวัสดิการคนในวงการสื่อสารมวลชน

สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี จัดให้มีคอนเสิร์ต เพื่อฉลองครบรอบ 45 ปี วันก่อตั้ง สมาคมฯ พร้อมฉลองครบรอบ 12 ปี สายสัมพันธ์มั่นยืนสื่อมวลชนอุบลฯ กับสมาคมนักข่าว แขวงจำปาสัก สปป. ลาว ด้านศิลปินโดยนำ หงา คาราวาน เต็มวง ,ธานินท์ อินทรเทพ พร้อมวง – ลีลาศ , ‘ก็อปปี้แมน’ จ๊อบ ตีสิบ ประชันศิลปินจาก สปป.ลาว บัตรจำหน่ายโต๊ะละ 4,000 บาท ต่อ 8 ท่าน ในศุกร์ที่ 7 ธันวาคม นี้ ที่ โดมวิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ เวลา 18.00-23.30 น.

จากการเปิดเผยของนาย ชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ว่า สมาคม ฯ มีพันธกิจหลักๆ คือการจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ-เอกชน เพื่อการสาธารณประโยชน์และการสาธารณกุศล การเผยแพร่ข้อมูลขาวสาร ร่วมทั้งการช่วยเหลือดูแลสมาชิกที่เจ็บไข้ได้ป่วยล้มตาย แต่เนื่องจากทางสมาคมฯ เป็นองค์กรที่ไม่มีงบสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน แต่อย่างใด แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อสาธารณมาอยู่ตลอดเวลา การระดมทุนเพื่อหารายได้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น การจัดคอนเสิร์ต ก็เป็นหนึ่ง ใน แนวทางของการระดมทุน หากท่านซื้อบัตร คอนเสิร์ตครบรอบ 45 ปี สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ก็เท่ากับว่า ท่านได้มีส่วนร่วมทำการกุศลกับทางสมาคมฯ ด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้น ด้านสวัสดิการสมาชิก เช่น การช่วยเหลือ ให้กำลังใจ เมื่อเจ็บป่วย และช่วยเหลือ ปลอบใจญาติๆ เมื่อเสียชีวิต อีกส่วนหนึ่ง คือการมอบทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับบุตร-ธิดา ของสมาชิก ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของสมาคมฯ ที่เคยปฏิบัติมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน

ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ หาทุนสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่าย การจัดคอนเสิร์ท ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำมาเป็นทุนสำรอง ซึ่งคาดว่าจะได้เงินเข้าสมาคมฯ ไม่ต่ำกว่า หนึ่งแสนบาท ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียด และซื้อบัตรจองโต๊ะได้ที่ สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ชั้น 2 อาคาร ศูนย์โอท็อป เซ็นเตอร์ ถ. แจ้งสนิท อ.เมืองอุบลฯ โทร. 081-867-6349 หรือ www.pressubon.com