สรุปผลการอบรม NJ ผู้ประกาศปอดสะอาด

5 พ.ย. 55 สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีจัดประชุมสรุปการดำเนินงานอบรมเยาวชนหลักสูตร NJ ผู้ประกาศปอดสะอาด โดยมีตัวแทนจากคณะครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาจาก 6 สถาบัน ร่วมสรุปบทเรียน ณ ห้องบัวทิพย์ 2 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

[nggallery id=136]