สุดยอด ! ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานีพบข้าวสายพันธุ์ใหม่ต้าน”เซลส์มะเร็ง”

นายพูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานเปิดตัวกรมการข้าวยุคใหม่ ภายใต้ชื่องาน 2012 กรมการข้าวยุคใหม่ นำข้าวและชาวนาไทยสู่สากล ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับสากล และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

ภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติให้น้ำตาลในร่างกายน้อยกว่าข้าวสายพันธุ์เดิม ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ข้าวสายพันธุ์ใหม่ยังไม่มีการตั้งชื่อ เนื่องจากต้องรอการรับรองผลการวิจัยก่อน รวมทั้งข้าวหอมมะลิแดงที่ปลูกในบางพื้นที่ของภาคอีสาน มีสารแอนโทไซยานิน และวิตามินอีซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการเกิดเซลมะเร็ง ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานีจะได้ทำการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดแสดงพันธุ์ข้าวที่ทนต่อโรคไหม้คอรวงและพันธุ์ข้าวที่ทนต่อการถูกน้ำท่วมเป็นเวลานาน

ข่าว : มติชน