อบจ.อุบลฯจับมือ สคร.7 เปิดศูนย์บริการสาธารณสุข บขส. รองรับชาวบ้าน,นักท่องเที่ยว

เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อประชาชน ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อประชาชน เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และ นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกัน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีขึ้น เพื่อเป็นการให้บริการสุขภาพครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และนักท่องเที่ยว ให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีในแต่ละ วันเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี2558

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 ‘� 21.30 โดยมีบริการปฐมพยาบาล ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำแผล ฉีดยา ตามคำสั่งแพทย์ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และมีจุดบริการถุงยางอนามัย

ภาพ , ข่าว  :  นิลา สิงห์คีรี    77 NATION