น้ำโขงลด ชาวบ้านปลูกผักขายเพราะราคาดี ส่วนชาวประมงรายได้หด

อุบลราชธานี – ภัยแล้งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง ส่วนหนึ่งส่งผลดีต่อการปลูกผักขายแต่ก็ส่งผลกระทบต่อชาวประมงริมแม่น้ำโขงจับปลาได้น้อยลง ต้องลดเวลาการจับปลาเพราะไม่คุ้มค่าน้ำมันเรือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำโขงมีระดับน้ำลดลงมากทำให้มีพื้นดินโผล่พ้นน้ำ ชาวบ้านตามริมแม่น้ำในตำบลเขมราฐจึงพากันปลูกผักชีลาว ต้นหอม เพราะเป็นผักที่ขายได้ราคาดีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50-60 บาท

สำหรับอุปสรรคขณะนี้ ลมหนาวพัดแรงทำให้น้ำหน้าดินระเหยเร็วต้องรดน้ำผักอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แต่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ต่ำมากทำให้ต้องใช้แรงในการหาบน้ำขึ้นมารดผัก แต่ก็ยังต้องทำการเพาะปลูก เพราะในรอบ 1 ปีแผ่นดินจะโผล่พ้นน้ำมาให้เพาะปลูกตามริมตลิ่งได้เพียง 4-5 เดือนเท่านั้น

ปัจจุบันแม่น้ำโขงที่อำเภอเขมราฐระดับน้ำสูง 3 เมตร จากความสูงของตลิ่ง 12 เมตรเศษ และภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม ซึ่งมีระดับตลิ่งสูง 16 เมตร ปัจจุบันน้ำลดลงเหลือ 3-4 เมตร ทำให้ชาวประมงหาปลาเศรษฐกิจได้น้อย เรือหาปลากว่า 100 ลำต้องลดเวลาการจับปลาเพราะไม่คุ้มกับค่าแรงงานและน้ำมัน เนื่องจากปัจจุบันมีรายได้เพียงวันละ 300-500 บาท จากเดิมวันละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และระดับน้ำที่ลดลงยังทำให้การสัญจรทางน้ำของชาวไทยและลาวต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากมีโขดหินใต้น้ำโผล่พ้นน้ำขวางกั้นทางเดินเรือเป็นระยะด้วย

ข่าว :  ASTVผู้จัดการออนไลน์