ชาวนาเมืองดอกบัวชี้โครงการรับจำนำข้าวไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น

อุบลราชธานี-ชาวนาเมืองดอกบัวสะท้อน โครงการรับจำนำข้าวไม่ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาเพราะค่าแรงค่าปุ๋ยยังแพงมาก ชีวิตจึงไม่ได้ดีขึ้นกว่าก่อน

จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 4.1 ล้านไร่ ได้ผลผลิตทั้งสิ้น 1.6 ล้านตันข้าวเปลือก คาดจะมีข้าวเสียหายจากศัตรูพืชและภัยแล้ง 5-10%

สำหรับบรรยากาศการรับจำนำข้าวนาปีที่โรงสีอุบลสหรุ่งเรือง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เริ่มมีเกษตรกรนำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำกับโรงสีแต่ยังมีปริมาณไม่มาก เนื่องจากยังอยู่ช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวที่ชาวนายังเก็บเกี่ยวไม่ได้เต็มที่

จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงสีเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านการอนุมัติจากทางจังหวัดแล้วจำนวน 25 โรง พื้นที่ปลูกข้าวนาปีประจำฤดูกาลผลิต 2555/2556 จังหวัดมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งสิ้นกว่า 4.1 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าว กข.15 จำนวน 3.2 ล้านไร่ ที่เหลือเป็นข้าวเหนียวและข้าวอื่นๆ

ส่วนผลผลิตข้าวเปลือกมะลิและ กข.15 มีผลผลิตรวม 1.3 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวเหนียวอีกกว่า 3 แสนตันข้าวเปลือก และคาดจะได้รับความเสียหายจากภัยแล้งที่เกิดตั้งแต่ต้นฤดูจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวรวมทั้งแมลงศัตรูพืชราวร้อยละ 5-10 ของผลผลิตทั้งหมด

ด้านนายสัมฤทธิ์ แก่นการณ์ ชาวนาบ้านคูเมือง อ.วารินชำราบ ซึ่งนำข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำ กล่าวว่า การที่รัฐบาลรับจำนำข้าวจากเกษตรกรเป็นเรื่องดี แต่ถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายราคาที่รับจำนำขณะนี้ยังไม่คุ้มทุนที่ลงไป เพราะราคาปุ๋ยเคมี ค่าแรงงานปัจจุบันปรับตัวขึ้นไปสูงมาก

การรับจำนำข้าวเมื่อหักค่าความชื้น ค่าสิ่งปลอมปนแล้วได้เงินแค่กว่าหมื่นบาทต้นๆ ต่อตัน ไม่ได้ช่วยให้ชาวนามีเหลือเก็บ มีเงินใช้เพิ่มมากขึ้น ไม่ได้มีความเป็นอยู่ดีกว่าแต่ก่อน

ข่าว : ASTVผู้จัดการออนไลน์