ประชุมบก. ร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่รองบฯ

ทีมงานร่วมทุกข์ร่วมสุข ประชุมร่วม 2 บก.อาวุโส อ.นพภา พันธุ์เพ็ง สื่อมวลชนท้องถิ่น และอ.ธีระพล อันมัย นักวิชาการด้านสื่อมวลชน หารือแนวทางการผลิตรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข เฟด2 ที่ ชั้น 1 สำนักงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา