สำนักฝนหลวงฯ ต่อเวลาทำฝนหลวงภาคอีสานก่อนเข้าหน้าหนาว

นายวราวุธ ขันติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้การทำฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และอุบลราชธานี โดยการปฏิบัติการทำฝนหลวงเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ แต่เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาภัยแล้งสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร จึงขยายช่วงเวลาปฏิบัติการออกไปจนกว่าจะไม่สามารถทำฝนหลวงได้

โดยในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สามารถทำฝนหลวงได้ในระดับน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่เท่านั้น เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำว่าเกณฑ์ จึงไม่สามารถสร้างฝนได้ และในช่วงต้นฤดูหนาวอากาศจะมีความชื้นต่ำ ส่งผลให้โอกาสการสร้างฝนลดต่ำลง โดยการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงนี้ จะปฏิบัติการได้ในวันที่จะมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเหมาะสม ซึ่งจะเกิดจากผลกระทบของพายุดีเปรสชั่นที่มีผลกระทบในพื้นที่ หรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมา ซึ่งทำให้เกิดความชื้นสัมพัทธ์มากพอที่จะสร้างฝนได้

ข่าว : ASTVผู้จัดการออนไลน์

ภาพ : http://www.posttoday.com/media/content/2012/10/28/D35DB976466141A784B631C65E42721C.jpg