อบจ.อุบลฯ เตรียมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีทุกพื้นที่ ซึ่งประสบภัยแล้ง แจ้งเรื่องเพื่อขอรับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ประสานมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะจัดหาอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน สามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0 – 4525 – 0333

ภาพจาก : http://www.saisawankhayanying.com/wp-content/uploads/2010/06/10032418009a7dbcd5508dbc7c.jpg