ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญมหากฐิน ถิ่นนักปราชญ์ ครั้งที่ 8 ปี 2555

เนื่องด้วย ท่านสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานบุญมหากฐิน ถิ่นนักปราชญ์ ที่สืบทอดมาเป็นปีที่ 8 ในปี 2555 โดยนำนักธุรกิจชั้นนำจากกรุงเทพฯ และพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายองค์กฐินทั้งสิ้น 166 วัด ใน จ.อุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชน จ.อุบลราชธานี ทุกท่าน ได้ร่วมงาน บุญมหากฐิน ถิ่นนักปราชญ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 ที่จะจัดขึ้นนี้ พร้อมกับประชาสัมพันธ์งานบุญมหากฐิน ถิ่นนักปราชญ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 นี้ ให้แก่พี่น้องประชาชน และพุทธศาสนิกชนได้รับทราบพร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพได้ โดยสามารถบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนสรรพสิทธิ ชื่อบัญชี บุญมหากฐิน เลขที่บัญชี 322-0-32222-0
ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 หรือร่วมบริจาคเป็นเงินสดได้ที่ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด บ้านทุ่งสว่าง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ ฝ่ายจัดงานจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ โดยสามารถแฟ็กซ์เอกสารการโอนเงินไปได้ที่ 045-435005 หรือ 045-435001 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-7955555

กำหนดการบุญมหากฐิน ถิ่นนักปราชญ์

  • วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555

เวลา 18.00 น. สวดมนต์เย็นและสมโภชองค์กฐิน 173 วัด ที่ บ้าน ส.เขมราฐ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ

  • วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555

เวลา 09.00 น. คณะเจ้าภาพใหญ่ทอดกฐิน ณ วัดใหม่ประชาสรรค์ ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เวลา 11.00 น. คณะเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดหนองหอย บ้านหนองหอย ม.6 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่
เวลา 14.00 น. คณะเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดศรีโพธิ์ไทร บ้านโสกซัน ม.2 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร

  • วันที่ 6 พ.ย.

เวลา 10.30 น. คณะเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดโนนทอง บ้านโนนทอง ม.9 ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน
เวลา 14.45 น คณะเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดศรีมงคล บ้านโพนงาม ม.12 ต.โพนงามอ.บุณฑริก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญร่วมงานตามกำหนดการดังกล่าวด้วย