ตะลึง!! มรภ.ศรีสะเกษพบสิงห์อมควันหน้าใหม่อายุ 7 ขวบ

งานวิจัย “ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา” ม.รภ.ศรีสะเกษ เผย คนชายแดนสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้นทั้งหญิงชาย ผงะ สิงห์อมควันหน้าใหม่อายุเพียง 7 ขวบ

ข่าวโดย – มนูญ มุ่งชู

ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดทำวิจัย โครงการสร้างเสริมกลไกการเฝ้าระวัง เพื่อ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในครอบครัว พื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยใช้บ้านแซรไปร ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็นพื้นที่นำร่องในการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในระดับจังหวัด สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ซึ่งจากงานวิจัยดังกล่าวพบว่าพื้นที่ชายแดนมีจำนวนผู้สูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นมีทั้งหญิงและชายที่มีค่านิยมในการสูบบุหรี่โดยเลียนแบบจากเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ ที่น่าตกใจคือจากข้อมูลพบว่ามีแนวโน้มที่คนสูบบุหรี่หน้าใหม่จะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ต่ำสุดอายุ 7 ขวบก็เริ่มหัดสูบบุหรี่แล้ว

นายประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อำนวยการศูนย์ศรีสะเกษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้ชื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเราได้เลือกพื้นที่บ้านแซรไปร ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษเป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากเรามีข้อสันนิษฐานว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนสูบบุหรี่ในพื้นที่ครอบครัวจะสามารถมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ เช่นพลังของลูกเมียที่จะบอกพ่อบ้านให้ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ตรงนี้ โดยจากการเก็บข้อมูลเราก็พบว่าพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดน มียอดการจำหน่ายบุหรี่สูงขึ้น และไม่ใช่แค่พ่อบ้านที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ แต่แม่บ้านเองก็สูบและปัจจุบันเด็กและเยาวชนก็พากันสูบบุหรี่กันมากขึ้น

“เมื่อได้ข้อมูลตรงนี้เราก็ได้เรียกประชุมชาวบ้านว่าจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงนี้อย่างไรมาจัดโซนการสูบบุหรี่ได้ไหม เช่นคุณตาถ้ามีหลาน เวลาจะสูบบุหรี่เดินออกห่างจากหลานสักหน่อยได้ไหม คือโครงการนี้เราไม่ได้มาชวนให้เลิกสูบบุหรี่เสียทีเดียว แต่มาเพื่อบอกว่าให้สูบอย่างไรจะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและไม่สร้างความเดือนร้อนให้คนอื่น แต่ถ้าเลิกได้ก็ยิ่งดี”

นายประจวบกล่าวต่อว่า สำหรับข้อมูลที่เราเก็บจากกลุ่มเป้าหมายมาเต็มพื้นที่คือ 300 กว่าครอบครัวมีครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ 214 ครอบครัว คิดเป็น 80 % และเมื่อเราจัดเวทีประชุมชาวบ้านไปแล้วมติที่ประชุมชาวบ้านก็เห็นตรงกับข้อมูลนี้ เมื่อเราลองซุ่มชี้ไปที่ครอบครัวไหนก็พบกว่าครอบครัวนั้นมีคนสูบบุหรี่จริง ซึ่งหมายความว่าครอบครัวนั้นก็มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ร่วมด้วย บางครอบครัวแม่หรือผู้หญิงในครอบครัวนั้นก็เป็นคนสูบบุหรี่ด้วย แต่สิ่งที่น่าสนใจคือมีเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ปีอยู่หลายครอบครัว

นางภัทราภรณ์ คุณแขวน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล (รพ.สต.)บ้านแซรไปร ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็น รพ.สต. สุดท้ายติดชายแดนไทย – กัมพูชา เปิดเผยว่า ปัจจุบันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนก็มีจำนวนคนสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะพากันใช้ห้องน้ำสาธารณะเป็นที่แอบสูบบุหรี่กัน แม้แต่ห้องน้ำที่ รพ.สต. ก็เคยเป็นที่แอบสูบบุหรี่ของพวกเด็ก ๆ เมื่อเห็นก็เข้าไปบอกว่าอย่ามาสูบตรงนี้ได้ไหม ถ้าเห็นอีกหมอจะไม่รักและเวลาเจ็บป่วยมาจะไม่รักษาให้นะพักหลังก็หายไปบ้าง

“ตอนนี้ไม่ใช่แค่เด็กผู้ชายที่พากันสูบบุหรี่ เด็กผู้หญิงก็สูบกันเยอะมากไม่แพ้ผู้ชายบางคนสูบจนปากดำอย่างเห็นได้ชัด เคยเข้าไปถามพวกเขาว่าทำไมพากันสูบบุหรี่ บางคนก็บอกว่าเห็นเพื่อนสูบกันหมดถ้าเราไม่สูบก็เหมือนแปลกแยกจากกลุ่ม แต่ที่น่าตกใจที่สุดคือตอนนี้อายุของเด็กที่สูบบุหรี่ลดลงเรื่อย ๆ ต่ำสุดที่เห็นคือเด็กอายุ 7 ขวบก็หัดสูบบุหรี่กันแล้วทุกวันนี้” นางภัทราภรณ์ เปิดเผย

สอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยในปีพ.ศ. 2552 พบว่ามีแนวโน้มที่คนสูบบุหรี่หน้าใหม่จะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆเช่น มีผู้สูบบุหรี่ ประมาณ 14 ล้านคน โดยอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่สูงถึง 10.90 ล้านคน และเมื่อแยกตามอัตราการสูบบุหรี่ ที่แยกตามจังหวัด โดยเฉพาะอัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดศรีสะเกษในปี พ.ศ. 2550 มีอัตราการสูบบุหรี่ 23.02% และในปี พ.ศ. 2554 มีอัตราการสูบบุหรี่ 24.98% จากข้อมูลพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มขึ้น 1.96% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา.

ข่าว , ภาพ : 77NATION