รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2555 “รวมพลังสร้างรอยยิ้มให้เด็กและสตรี”

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ร่วมชมนิทรรศการสุขภาพจิต “รวมพลังรอยยิ้มให้เด็กและสตรี” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ กิจกรรมภายในงาน

  • กิจกรรมการประเมินสุขภาพจิต เช่น ประเมินความสุข, ประเมินความเครียดและประเมิน EQ
  • เผยแพร่เอกสารสุขภาพจิต
  • รับฟังคำแนะนำการทำอย่างไรจึงจะมีความสุขจากวิทยากร
  • บริการนวดเพื่อบำบัดสุขภาพจิต
  • นิทรรศการความรู้สุขภาพจิตเกี่ยวกับ Every woman every child, EQ, ความสุขสร้างได้, ความเครียด และเด็ก

กิจกรรมสุขภาพจิตเคลื่อนที่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ สุนีย์ แกรนด์ โฮเทล

  • แบบประเมินสุขภาพจิต
  • นิทรรศการสุขภาพจิต “รวมพลังสร้างรอยยิ้มให้เด็กและสตรี”
  • รถโมบายคลายเครียด
  • กิจกรรมการสร้างเสริม EQ ในเด็กและวัยรุ่น สำหรับเด็กและผู้ปกครอง
  • กิจกรรมการคลายเครียด สำหรับสตรีและคนทั่วไป

 

มีเอกสารสุขภาพจิต แจกฟรี

บริการน้ำสมุนไพรคลายทุกข์ สร้างสุขตลอดงาน

ภาพจาก : http://www.forrunnersmag.com/webboard/uploads/2012/9/thread-310275-pijmctmf.jpg