เตรียมจัดพิธีสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมเตรียมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ หรือเจ้าคำผง และงานวันรำลึกแห่งความดี ประจำปี 2555 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องโกมุท โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมร่วมกับปราชญ์เมืองอุบลฯ คณาจารย์ และภาคีต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ซึ่งจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสักการะบูชาพระเจ้าใหญ่องค์หลวง พิธีบวงสรวงและอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง ขบวนแห่สดุดีวีรกรรม พิธีวางขันหมากเบ็ง การแสดงสมโภช และการแสดงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้จะมีการจัดงานวันรำลึกแห่งความดี วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี ในโอกาสนี้ ขอเชิญลูกหลานชาวอุบลราชธานี ร่วมสดุดี รำลึกถึงคุณงามความดี และสืบสานธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อไป

[nggallery id=134]