อบรม Nj ผู้ประกาศปอดสะอาด รุ่นที่ 3

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมเยาวชน Nj (No Smoking Jockey) ผู้ประกาศปอดสะอาด รุ่นที่ 3

การจัดอบรมเยาวชนในโครงการ Nj ผู้ประกาศปอดสะอาด รุ่นที่ 3 นี้จัดขึ้นที่ห้องบัวทิพย์ 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 ที่ผ่านมาโดยมีน้องๆ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมจำนวน

สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าเป็นการแบ่งปันเรื่องพื้นฐานการเป็นผู้ประกาศ โดยกรรณิการ์ เตชะเกียรติรัตน์ ทีมงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ต่อด้วยการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกาศข่าว (เล่าข่าว) มืออาชีพ โดย คุณนันท์นภัส พิมพา ผู้ประกาศช่อง 11 อุบลราชธานี, คุณชนินทร์ รัตนวงศ์ DJ/Oganizer และนายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกาศ (เล่าข่าว) โดยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติออกกลุ่มๆ

We cannot display this gallery