คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯตั้งเป้าหมายสอบใบอนุญาตวิชาชีพผ่าน 100%

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีมอบหมวก และดวงประธีปแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า วิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากต้องดูแลและใกล้ชิดผู้ป่วยและผู้รับบริการมากที่สุด ดังนั้น วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี วันพยาบาลแห่งชาติ เป็นวันที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาล ของวงการสาธารณสุขของประเทศไทย และในปีนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะนำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม

นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบหมวก และดวงประธีป แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการปลูกฝังความเป็นเอกลักษณ์ของวิชาชีพ สร้างความภาคภูมิใจ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพพยาบาล โดยมีรุ่นพี่และรุ่นน้องพยาบาล ตลอดจนเพื่อนๆร่วมสถาบัน และญาติๆของนักศึกษามาร่วมแสดงความยินดี สร้างความปลื้มปิติ และยินดีอย่างยิ่งต่อนักศึกษาพยาบาล และผู้ร่วมงานในครั้งนี้

ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะน้องใหม่ แต่เราก็มีความมุ่งมั่นสูงเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเราได้ภูมิใจ เราก็ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในคณะว่าในการเรียนพยาบาลเมื่อจบไปแล้วต้องสอบใบอนุญาตวิชาชีพ ถ้าสอบใบอนุญาตวิชาชีพได้ก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างภาคภูมิใจเนื่องจากเรามองว่านักศึกษาเรามีไม่เยอะเราก็น่าจะรู้จักนักศึกษาทุกคน เชื่อว่าทุกคนเรียนรู้ได้ พัฒนาได้ เราจึงตั้งเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือ การสอบใบอนุญาตวิชาชีพพยาบาลผ่าน 100 %

[nggallery id=132]