อุบลฯปิดประตูเขื่อนปากมูล ก่อนกำหนด 1 เดือน ระดับน้ำเหนือเขื่อนต่ำมาก หวั่นกระทบภาวะภัยแล้ง

อุบลฯปิดเขื่อนปากมูลหวั่นกระทบแล้งหนัก

22-10-55  จังหวัดอุบลราชธานี ปิดประตูเขื่อนปากมูล ก่อนกำหนด 1 เดือน ระดับน้ำเหนือเขื่อนต่ำมาก หวั่นกระทบภาวะภัยแล้ง

ข้อมูล , ภาพ   :   นิลา สิงห์คีรี    77NATION