พัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

 ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักบริการวิชาการชุมชน จะจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องโกมุท เพื่อพัฒนาแกนนำสภาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น รวมทั้งแกนนำเด็กและเยาวชนทั่วไปในชุมชน อายุ 18 – 25 ปี จำนวน 25 แห่งๆ ละ 5 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในกระบวนการจัดอบรมสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเรียนรู้ตนเองและรู้จักคนอื่น กิจกรรมเสริมพลังกลุ่ม การวิเคราะห์ทุนการทำงาน บทบาทของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรม Walk Rally เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันผ่านบทบาทสมมุติอีกด้วย

ภาพจาก : http://www.edfthai.org/images/captures/article/Power%20Kid%20Plus/DSC_9000.jpg