ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดแสดงวิสัยทัศน์อธิการบดี

รศ.สมชาย วงศ์เกษม ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดประชุมชี้แจงกระบวนการสรรหาอธิการบดี และได้กำหนดเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และจะจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบัวทิพย์ 3 ในโอกาสนี้ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์จากว่าที่อธิการบดีได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ภาพจาก : http://region7.prd.go.th/images/2012/resume/Visay.gif