พัฒนาความสัมพันธ์ไทย – จีน

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการ “ความสัมพันธ์ไทย – จีน  : ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือไทย-จีนในกรอบอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบุษยรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, ศ.ชภิพร เกียรติคชาธาร มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน และดำเนินรายการโดย อ.นพพร พันธุ์เพ็ง เพื่อนำเสนอถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความร่วมมือในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาที่จะเชื่อมโยงถึงกันในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ในโอกาสนี้ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจร่วมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ไทย – จีนสู่อาเซียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ภาพจาก : https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkUlgqx4kH0bcKb3Ij2oz0DiBF4BdQkzs8DWqxeif7MaBA4Jlf