เชิญร่วมเติมฝันปันรัก ร.ร.บ้านหนองยู อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, เว็บไซด์ไกด์อุบลดอทคอม และคลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี จะจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านหนองยู อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาใน จ.อุบลราชธานี ให้มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

น.ส.หทัยกาญจน์ พลโกษฐ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงไปสำรวจโรงเรียนบ้านหนองยู โดยมี ว่าที่ ร.ต.ถวิล เกศสุพรรณ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยู ซึ่งปัจจุบันย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านโนนคูณแสงสุข ได้ให้เกียรติพานำเยี่ยมชมและให้ข้อมูลโรงเรียน สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.อุบลฯ ประมาณ 125 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน (อนุบาล 6 คน, ป.1 11 คน, ป.2 6 คน, ป.3 7 คน, ป.4 6 คน, ป.5 3 คน และ ป.6 1 คน) โดยมีครู 2 คน และครูจ้างมาช่วยสอน 1 คน ซึ่งมาจาก จ.สกลนคร และ จ.พิษณุโลก โรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลนักเรียนทั้งหมด นอกจากนี้มีเพียงอาคารเรียน 1 หลัง ที่จัดบริการการศึกษาให้เด็กนักเรียน แบ่งเป็น 4 ห้องเล็กๆ ในช่วงฤดูร้อนอาการร้อนจัด ส่วนฤดูหนาวอาการหนาวจัด พื้นที่จะมีความแห้งแล้งมาก และในฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบ ซึ่งการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก นับว่าเป็นการขาดแคลนที่สำคัญอย่างมาก ทั้งอาคารเรียน สนามกีฬาและนันทนาการ หนังสืออ่านนอกเวลาเรียนในห้องสมุดที่แบ่งจากห้องเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อกันหนาว และยารักษาโรคต่างๆ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์ หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1005 – 1008 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555

We cannot display this gallery