ผอ.ปชส.เขต2 อุบลฯเผยผลสำรวจคนอีสานล่างฮิตดูข่าวผ่านทีวีดาวเทียม เตรียมปรับกลยุทธ์เพิ่มข่าวสารความรู้

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 ปรับกลยุทธ์เชิงรุกสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม PRD 2 Ubon เพิ่มทางเลือกแก่ประชาชน หลังพบว่า ประชาชนในภาคอีสานตอนล่าง ติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมากที่สุด

นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 ได้ทำการสำรวจการรับสื่อของประชาชน 9 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม จำนวน 3,763 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับชมสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 85 รองลงมาวิทยุ ร้อยละ 54 สำหรับสื่อโทรทัศน์ที่นิยมมากที่สุดคือโทรทัศน์ดาวเทียมร้อยละ 47 รองลงมาคือ แบบใช้เสาอากาศ ร้อยละ 39 โดยติดตามรับชมข่าวสารภายในประเทศมากที่สุด รองลงมาคือบันเทิง การเมืองและเศรษฐกิจ
สำหรับผลการสำรวจครั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้นำมาปรับกลยุทธ์เพิ่มช่องโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อข่าวสารและความรู้ หรือ PRD 2 Ubon โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นรายการที่ผลิตเองร้อยละ 61 และเชื่อมโยงสัญญาณจากส่วนกลาง ร้อยละ 39 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกการติดตามข่าวสารและรายการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

ภาพ , ข่าว  : NNT
ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.) อุบลราชธานี(สวท.)
Rewriter : จิรภิญา สมลังกา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th