อุบลฯ น้ำโขงลดส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งโขง

อุบลฯ น้ำโขงลดส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งโขง

อุบลราชธานี ผลกระทบจากปริมาณฝนปีนี้น้อย ส่งผลกระทบแม่น้ำโขงแห้งเร็ว กระทบชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขงไม่สามารถปลูกพืชผักริ่มตลิ่งเลี้ยงชีพและส่งผลกระทบต่อการชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค

ภาพ , ข่าว : นิลา สิงห์คีรี 77NATION