กกต.อุบลฯเสนอให้รับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่น 21 แห่ง

อุบลราชธานี ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นชอบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น 21 แห่ง เนื่องจากในวันเลือกตั้งยังไม่มีเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ (16 ตค.2555) ได้เห็นชอบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น รวม 21 แห่งที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทั้งการเลือกตั้งกรณีครบวาระ การเลือกตั้งใหม่ และการเลือกตั้งกรณีอื่นๆ โดย กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบกับผลการเลือกตั้ง แยกเป็นการเห็นชอบผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และนายก อบต. รวม 15 แห่งและเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิก อบต. จำนวน 21 แห่ง รวม 496 คน และเสนอให้ กกต.ได้พิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป เนื่องจาก ไม่มีการร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้งแต่อย่างใด

ที่น่าสนใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมา ได้แก่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม กรณีศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากกว่า ผู้สมัครหมายเลข 2 นายสมหมาย แสงสว่าง ได้ 4,264 คะแนน ส่วนนายวิทยา เทียมสุวรรณ อดีตนายกฯ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 3,264 คะแนน ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีการเลือกตั้ง อาทิ เทศมนตรีตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก นายสุบรรณ สังคะรินทร์ ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด ส่วน อบต.โนนสว่าง นายประธาน เรืองแสน ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด /อบต.กุดลาด นายกฤตรัตนชัย ทองเรือง ได้รับการเลือกตั้ง รวมทั้ง อบต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง นายศุภโชค รัตโน ได้รับการเลือกตั้ง เป็นต้น