สนง.ทางหลวงที่ 7 มอบเงินช่วยเหลือ นร.ประสบอุบัติเหตุ

สนง.ทางหลวงที่ 7 มอบเงินช่วยเหลือ นร.ประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพถนนที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 11.00 น.19 ตค 55 ห้อง ผวจ.อบ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สนง.ทางหลวงที่ 7 มอบเงินช่วยเหลือ นร.ประสบอุบัติเหตุ