รฟท.ยกเลิกเดินรถ 6 ขบวน “กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-พิษณุโลก-อุบลฯ” ลดขาดทุน

รฟท.เตรียมยกเลิกเดินรถเชิงพาณิชย์ 6 ขบวน 1 พ.ย.นี้ลดภาระขาดทุน

นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ รองผู้ว่าการด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า คณะกรรมการ รฟท.อนุมัติและเห็นชอบให้ยกเลิกการเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ 6 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศที่ 11/10 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ, ขบวนรถเร็วที่ 115/116 กรุงเทพ-พิษณุโลก-กรุงเทพ, ขบวนรถเร็วที่ 143/144 กรุงเทพ-อุบลราชธานี – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 55 เป็นต้นไป

โดยการยกเลิกเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ดังกล่าว เป็นไปตามที่ รฟท.และคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินรถฯเสนอ ทั้งนี้จะทำให้ลดภาระการขาดทุนการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนผันแปร(ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าพนักงาน)ได้ถึงปีละ 136 ล้านบาท นอกจากนี้ รถจักรและล้อเลื่อนที่ได้ประกาศยกเลิกจะนำไปหมุนเวียนซ่อมบำรุงและจัดเป็นตู้สำรองเพื่อจัดทำขบวนรถอื่น ๆ ในกรณีจำเป็นได้

ที่มา : สยามรัฐ