งานเกษตรอีสานใต้ ปี 55 “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสรุปเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 55 “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณจัดงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้เชิญผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้ารับฟังสรุปผลการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมประชุมลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมว่า การจัด งานเกษตรอีสานใต้ ปี 2555 “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2555 สำหรับผู้เข้าชมงานในปีนี้จะได้ชมความสวยงามของสายน้ำ ผ่านการแสดงม่านน้ำ ระบบน้ำทางการเกษตร ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบสวนน้ำผสมผสานกับสวนศิลป์กินได้และสวนไม้ดอกไม้ประดับ  ชมนิทรรศการโครงการร่วมติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดอุบลราชธานี  นิทรรศการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ซึ่งมีส่วนในการติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศ ที่จะแสดงให้เห็นว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตของพวกเราทุกคน

การจัดงานปีในครั้งนี้คณะกรรมการจัดงาน ได้เน้นให้การจัดงานมีความเข้มข้นมากขึ้น ในส่วนของการเพิ่มร้านค้าผู้ประกอบการในปี 2554 เดิมมีจำนวน 270 บูธ ในปีนี้ได้เพิ่มเป็น 300 บูธ  และปีนี้ได้มีการกำหนดคุณภาพของสินค้าที่จะนำมาจัดจำหน่ายมากขึ้น โดยเพิ่มความหลากหลายของสินค้า แต่ยังคงเน้นร้านค้าในการจำหน่ายต้นไม้ที่เป็นเสน่ห์ของงานเกษตรอีสานใต้ไว้เช่นเดิม ส่วนทางด้านกลุ่มบริษัทก็ให้ความสำคัญในการจัดงานเพิ่มขึ้น โดยมีกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมการจัดงานมากกว่า 50 บริษัท ในการจัดนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ และการจำหน่ายสินค้าราคาต้นทุน และในส่วนของการจัดนิทรรศการเกษตรก็จะมุ่งเน้นการมีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ แปลงสาธิตหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ การปรับปรุงวัวพันธุ์พื้นเมืองให้เหมาะกับภาคอีสาน ความหลากหลายของสายพันธุ์บัวไม่ว่าจะเป็นพันธุ์บัวหลวง บัวสาย และบัวฝรั่ง พบกับบัวระดับแชมป์โลก มงคลอุบล วันวิสาร์ ฉลองขวัญ บัวยักษ์ออสเตรเลียสีขาว และสีม่วง สำหรับผู้รักกล้วยไม้ เชิญชมความมหัศจรรย์ที่น่าฉงน และค้นหาความจริงของวิวัฒนาการกล้วยไม้ ชมกล้วยไม้ที่มีการปรับตัวให้มีรูปร่างคล้ายสัตว์ หรือ แมลง ใน Orchid Zoo และ นิทรรศการทางสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ในอุทยานวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรม กองในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านจะได้พบกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อชุมชนและนิทรรศการจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในการจัดนิทรรศการมีชีวิตให้ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ได้เห็นและเข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และในปีนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน และการให้บริการตรวจสุขภาพ(ฟรี) แก่ผู้เข้าชมงาน

ในส่วนของภาคเอกชนนอกจากจะมีเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วในปีนี้ ยังมีกลุ่มมิตรผล ดีแทค พรรณธิอร เบทาโกร ยู-อโกร อุบลเกษตรพลังงานเป็นต้น ซึ่งยังไม่ได้รวมบริษัทอีกกว่า 30 บริษัท ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วม งานในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เกษตรไทยก้าวไกลสู่ระดับโลกได้อย่างไร และในส่วนของการจัดนิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตรและยานยนต์ จะเป็นการรวบเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตรที่หลากหลาย อาทิ เครื่องสี เครื่องนวด เครื่องย่อยไม้ เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งแทรกเตอร์ จากบริษัทสยามคูโบต้า แองโกร-ไทย ยันม่าร์ เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมและทดลองขับได้ในสภาพแปลง และสำหรับท่านที่กำลังมองหาและจับจองเป็นเจ้าของรถยนต์คันแรกก็ห้ามพลาดเป็นเด็ดขาด เพราะเรามีบริษัทรถยนต์ที่จะนำรถยนต์รุ่นใหม่ๆ มาจัดแสดงให้ท่านชม โดยมีส่วนลดพิเศษ และของแถมสมนาคุณอีกมากมาย ในส่วนของผู้ที่สั่งจองรถในงานเกษตรอีสานใต้ปีนี้ ด้านสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย ร่วมกับนิตยสารกีฬาไก่ชน อินไซด์ไก่เก่ง และ ไก่ชนซุปเบอร์แชมป์ ได้จัดคาราวานไก่พื้นเมืองออนทัวร์จากผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ในการรวบรวมจัดแสดงสายพันธุ์ไก่จากฟาร์มทั่วประเทศ มีการจำหน่ายยา และอุปกรณ์การเลี้ยงจากผู้ผลิตโดยตรง ชมการแสดงเทคนิคการคัดพันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์ที่ดี ซึ่งจะมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์  สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ของเรา

งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” ได้กำหนดเปิดงานใน วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ เวทีกลางงานเกษตรอีสานใต้ ปี 55 โดยมี ฯพณฯ ท่าน ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” เกษตรมีชีวิต อัดแน่นด้วย นิทรรศการ การอบรม การประกวด/การแข่งขัน กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในงานเรายังจัดให้มีรถพ่วงไว้บริการนำชมงาน(ฟรี) หรือท่านต้องการนั่งรถม้า หรือจะขี่ม้าชมงานก็มีให้บริการในราคาที่ประหยัดสุด สุด อย่าพลาด….แล้วเจอกัน ในวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณจัดงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045-353508 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

We cannot display this gallery