เทศบาลนครอุบลฯ ล้างถนนชลประทาน-ท่าบ่อ

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รณรงค์ทำความสะอาดและ ล้างถนน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามถนนชลประทาน-ท่าบ่อ (บริเวณหน้าสวนสาธารณห้วยม่วง) สืบเนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ไปดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชลประทานท่าบ่อ โดยขยายผิวจราจรให้การสัญจรบริเวณดังกล่าวคล่องตัวมากยิ่งขึ้น