รับรองผลเลือกตั้ง “สมยศ” นั่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ

นายสุรพล สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นายสมยศ เส่งตระกูล รวมทั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ กรณีครบวาระ ทั้ง 2 เขต จำนวน 12 คน รวมทั้งการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก อบต.ห้วยข่า แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นายไสว วิลา นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบผลการเลือกตั้งนายก อบต.หนองสะโน อำเภอบุณฑริก ที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยนายเอกราช สูงสง่า ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด 2,563 คะแนน ส่วนนายสง่า คู่แก้ว ผู้สมัครหมายเลข 1 และเป็นอดีตนายก อบต.หนองสะโน ได้ 2,553 คะแนน นายศรัณย์พจน์ สายเนตร ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 2,459 คะแนนและนายกลม จิตรจันทร์ ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ 395 คะแนน ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุด คือนายเอกราช สูงสง่า จึงได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ กกต.ได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

ภาพ : http://www.srimuangmai.oneman.asia/UserFiles/Image/Mayor-Srimuangmai.jpg