กกต.อุบลฯ ชวนประชาชนไปเลือกตั้งท้องถิ่น ครบวาระพร้อมกัน 17 แห่งในวันเสาร์อาทิตย์นี้

นายสุรพล สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 นี้ จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ รวม 17 แห่ง แยกเป็นการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก รวมทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. รวม 12 แห่งประกอบด้วย อบต.บัวงาม อ.บุณฑริก อบต.โนนค้อ อ.บุณฑริก อบต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น อบต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ่น อบต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย อบต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก อบต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง อบต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง อบต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานีและ อบต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี ส่วนที่เป็นการเลือกตั้งเฉพาะ สมาชิกสภา อบต. มี 4 แห่ง ประกอบด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บ้านแมด อ.บุณฑริก อบต.โพนงาม อ.บุณฑริก อบต.ห้วยข่า อ.บุณฑริกและ อบต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี

สำหรับในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ซึ่งเป็นการเลือกตั้งใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยทั่วกัน