นศ.ม.อุบลฯจัด“ค่าย ม.อุบลฯวิชาการ”เตรียมความพร้อมนักเรียนม.ปลาย เข้าสู่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 นายตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด โครงการค่ายม.อุบลฯวิชาการ ครั้งที่ 17 จัดโดย ชมรมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 -22 ตุลาคม 2555 พร้อมทั้งนี้ อาจารย์ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับนักเรียนที่มาเข้าค่าย ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 150 คน ณ อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายลัทธิชัย จันดี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประธานค่าย ม.อุบลฯวิชาการ กล่าวถึงการจัดค่าย ม.อุบลฯวิชาการในครั้งนี้ว่า ปีนี้เป็นปีที่ 17 ในการจัดค่ายของเรา กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7 – 22 ตุลาคม 2555 โดยชมรมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 150 คนเข้าร่วมโครงการ ในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆในการสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีรุ่นพี่นักศึกษาจากคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย มาให้คำแนะนำ ความรู้ทางวิชาการและเทคนิคการทำข้อสอบของวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ เป็นต้น พร้อมแบ่งกลุ่มดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นใจ

นอกจากนี้พี่ๆยังได้พาน้องๆเยี่ยมชมคณะหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้น้องได้เห็นบรรยากาศของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้น้องให้สนใจในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย ซึ่งในแต่ละปีเราก็ได้สำรวจ และติดตามผล หลังจากที่ น้องๆเข้าค่าย ได้นำความรู้ แนวทางสอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ่งที่ผ่านมาก็มีมาศึกษาต่อที่นี่เป็นจำนวนมาก

ถือได้ว่า ค่าย ม.อุบลฯวิชาการ เป็นค่ายที่มีความเป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในรอบ 17 ปีที่ผ่านมา ต้องขอชมเชยชมรมวิชาการ และนักศึกษาทุกคน ที่ได้ผู้เสียสละเวลามาดูแลน้องๆแม้จะอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษาก็ตาม