ส.ส.อุบลฯ ปชป. จี้ สนง.การอาชีวะศึกษา จัดสรรงบสร้างวิทยาลัยยานยนต์อุบลราชธานี

ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ จี้ สำนักงานการอาชีวะศึกษาจัดสรรงบฯก่อสร้างวิทยาลัยยานยนต์อุบลราชธานีโดยเร็ว พร้อมเรียกร้องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผล ที่ยังไม่ได้รับเบี้ยประกันคืน

นายศุภชัย ศรีหล้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการก่อสร้างวิทยาลัยยานยนต์อุบลราชธานี วิทยาเขตม่วงสามสิบ ว่าตนได้ประสานงานเรื่องที่ดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งมอบที่ดินให้กับสำนักงานการอาชีวะศึกษาแล้ว แต่ระยะเวลาล่วงเลยมาแล้วหลายปีกลับยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง จึงต้องการขอให้สำนักงานการอาชีวะศึกษาเร่งรัดจัดสรรงบประมาณก่อสร้างวิทยาลัยข้างต้น

ส.ส.ศุภชัย กล่าวด้วยว่า เกษตรกรที่ อ.ตาลสุม และ อ.ดอนมดแดง ได้เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผล แต่สืบเนื่องจากในช่วงประกันภัยพืชผลที่ได้ชำระเบี้ยประกันไปแล้ว ราชการกลับประกาศให้มีสภาวะภัยพิบัติย้อนหลัง ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับเงินสินไหมจากการทำประกันภัยพืชผล ประชาชนจึงขอรับเบี้ยที่ชำระไปคืนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. แต่จนถึงขณะนี้เวลาล่วงเลยมากว่า 1 ปีแล้ว ธกส.กลับยังไม่จ่ายเงินคืนทั้งที่รับปากแล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลปัญหาโดยด่วน รวมถึงต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.2554 ให้กับประชาชนใน อ.ตาลสุม ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก และ อ.ม่วงสามสิบ ด้วย เพราะประชาชนยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว

ข่าว / เรียบเรียง : วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ 

ที่มา : ข่าววิทยุรัฐสภา