ตัวอย่าง วิพากษ์นโยบาย นายกอบจ.อุบลฯ

ตัวอย่างรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 15 ประเด็น “วิพากษ์นโยบาย นายกอบจ.อุบลฯ”

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 29 พ.ค. 55 เวลา 23.00 – 01.00 น.
วันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. 55 เวลา 16.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 55 เวลา 18.00 – 20.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 55 เวลา 16.00-18.00 น.