ตัวอย่าง เปิดบ้านสตง. รู้รักษ์เงินแผ่นดิน

ตัวอย่างรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 17 ประเด็น “เปิดบ้านสตง. รู้รักษ์เงินแผ่นดิน”

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 5 มิ.ย.. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 55 เวลา 16.00-17.00 น.