ตัวอย่าง แป๊ะเจี๊ยะ มะเร็งการศึกษาไทย

ตัวอย่างรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 14 ประเด็น “แป๊ะเจี๊ยะ มะเร็งการศึกษาไทย…ที่รักษาไม่หาย”

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 22 พ.ค. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 55 เวลา 16.00-17.00 น.