ตัวอย่าง ชุมชนปลอดเหล้า เราทำได้

ตัวอย่างรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 13 ประเด็น “ชุมชนปลอดเหล้า เราทำได้”

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 15 พ.ค. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 55 เวลา 16.00-17.00 น.