ตัวอย่าง รับรู้ จับตา พัฒนาเมืองใหม่

ตัวอย่างรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 12 ประเด็น “รับรู้ จับตา พัฒนาเมืองใหม่”

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 8 พ.ค. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 55 เวลา 16.00-17.00 น.